18. Oktobris 2023.

Kapu pieminekļa izvēle - 5 argumenti un ieteikumi

1 Kapu piemineklis no pūlēta granīta klasiskās formas

Kapu pieminekļa izvēle vairums gadījumos ir grūts jautājums un emocionāli joprojām smags brīdis tuviniekiem, kas saskārušies ar mīļa cilvēka aiziešanu. Vēl joprojām cilvēki ir apjukuši un emocionāli svārstīgi, vēlas iemūžināt aizgājēja piemiņu kapakmenī un grib izdarīt to kvalitatīvi un pamatīgi, taču saskaras ar dažādiem pretrunīgiem uzskatiem, nesaprotot, kur iegūt patiesu informāciju. Kā piemēru var minēt vienu no sabiedrībā klejojošu “mītu”, ka kapu pieminekli liek gadu pēc bērēm, jo jāgaida, kad nosēdīsies kapavieta. Taču tas ir maldīgs pieņēmums.

Mēs, SoulGarden komanda, ar varāk kā 20 gadu pieredzi kapu pieminekļu izgatavošanā un uzstādīšanā, iesakām izanalizēt šādus profesionālus argumentus un ieteikumus -

Kad var uzstādīt kapu pieminekli pēc bērēm?

Kapu pieminekli var uzstādīt uzreiz pēc 40 dienām, kad tiek novākti ziedi un vainagi no kapavietas. Kapu pieminekli nekad neliek uz kapavietas, kur ir rakts apbedījums, to uzstāda maksimāli tālu galvgalī, visbiežāk, ja labiekārto visu kapavietu ar apmalēm, pieminekli un kapu plāksni, maina segumu kapavietas laukumā, tad, kapu pieminekļa pamatu betonē aizmugurējā apmales sienā, tādejādi izveidojot izturīgu konstrukciju, uz kuras tiek uzstādīts gan piemineklis, gan apmales.

Vai ir jāgaida gads pēc bērēm, lai nosēstos zeme?

Kā jau minējām, kapu pieminekli nekad neliek uz izraktā apbedījuma, bet kapu apmali, granīta vai betona rāmīti vai slēgto plāksni var likt, negaidot veselu gadu. Kapavieta nekad nenosēžas gada laikā pēc bērēm. Parasti zārka satrunēšana un kapavietas daļēja nosēšanās notiek 3 - 7 gadu laikā pēc bērēm, dažos gadījumos, ja zārka materiāls ir bijis no ozola vai cita izturīga materiāla, satrunēšanas periods var būt pat līdz 10 gadiem. Uzliekot kapu rāmīti, to reti kad betonē, jo kapa sēšanās procesā to nāksies pacelt līmenī ne vienu reizi vien. Attiecīgi - kapavietu var pilnvērtīgi iekārtot jau pēc 40 dienām, ja to atļauj piemēroti laika apstākļi.

Kāpēc tieši gads pēc bērēm kapu pieminekļa izgatavošanā ir iesakņojies mīts?

Tas saistīts ar pašvaldību saistošajos noteikumos minēto, ka kapavietai ir jābūt pienācīgi sakoptai ne vēlāk kā gada laikā pēc bērēm, taču nav teikts, ka gads būtu jāgaida:

“Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to pastāvīgi kopt. Labiekārtojot kapavietu, kapavietas uzturētājs informē kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas labiekārtošanai izmantojamiem materiāliem, par pieminekļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu un cita kapavietas inventāra uzstādīšanas, kā arī kapavietas labiekārtošanas darbu veikšanas laiku".
Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Vēl tas ir saistīts ar emocionālo un materiālo aspektu - gads ir tas laika sprīdis, kad norimst pirmās sāpīgās emocijas un tuvinieki adekvāti spēj samierināties ar zaudējumu. Arī materiālajā ziņā, ir jau stājies spēkā aizgājēja atstātais mantojums, vai arī mantojuma neesamības gadījumā, ar tuvinieku, radu un draugu palīdzību var realizēt kapavietas labiekārtošanu.

Cik ilgu laiku aizņem kapu pieminekļa vai kopējā kapavietas labiekārtošanas projekta realizācija?

Jāņem vērā, ka labiekārtošanas, rekonstrukcijas vai montāžas darbus var veikt tikai labvēlīgos laika apstākļos un piemērotā sezonā, kas parasti sākas no aprīļa vidus un beidzas neilgi pirms Svecīšu vakara, kas ir novembra vidus. Taču, pats galvenais - 90% no visa labiekārtošanas darbu apjoma - kapu pieminekļa vai visa kopējā kapavietas ansambļa izgatavošana - ir veicami darbnīcā, nevis kapos! Pat diezgan vienkārša projekta izgatavošana, un pat tad, ja visi komplektējošie elementi ir uz vietas, process aizņem daudz laika, jo rūpīgi tiek saskaņots katrs sīkums - gan dizains, gan akmens apstrāde, gan uzrakstu izkārtojums, gan šrifts, gan aksesuāri, gan citi palīgmateriāli, kas iekļauti kopējā projektā. Vēl grūtāk ir tad, ja pasūtītājs ir uzstādījis prioritāti kādam akmens veidam, kas ir jaiepērk. Iepirkums un tā piegāde dažkārt aizņem līdz 3 mēnešu ilgam laika periodam. Kopumā runājot - ja vēlas izgatavot individuāla dizaina kapu labiekārtošanas projektu, tas var aizņemt pat līdz 6 - 7 mēnešu ilgam laika posmam, neskaitot uzstādīšanu. Attiecīgi, ja bēres notikušas ziemā, pavasarī vai pat vasarā, lai sakārtotu kapavietu pēc gada, labiekārtošanas projekts ir jāpasūta jau rudenī, lai to pienācīgi sagatavotu un tad pavasarī vai vasarā uzstādītu.

Ekskluzīvs labiekārtošanas projekts Katlakalna kapos

SKATĪT GALERIJU

3D PROJEKTI

Kā rīkoties, vai var labiekārtot kapavietu pa daļām, ja nav pietiekamu līdzekļu visam projektam uzreiz?

Mēs iesakām pārdomāti izvērtēt jebkura labiekārtošanas projekta realizāciju - labāk griezties pie kvalificēta speciālista, kas ieteiks gan dizainu, akmens veidu, aksesuārus, gan uzzīmēs skici, projektu un pareizi izvērtēs tehnisko daļu. Tālāk ieteiks - kurus posmus ir lietderīgi veikt vispirms, kurus - pēc laika. Dažkārt, cilvēki, līdzekļu ekonomijas nolūkos sper neapdomīgus soļus - uzstāda kapu pieminekli, kas pēc tam traucē perimetra iebetonēšanai vai arī iebetonē perimetru, kas ir šķībs un uz kura pēc tam granītu uzstādīt nevar, un tas jāpārtaisa - tas viss noved pie vēl lielākām izmaksām, nekā, ja būtu sākotnējs labiekārtošanas plāns pie kā pieturēties. Var labiekārtot kapavietu pa daļām, bet tikai tas jādara pareizi, balstoties uz speciālista ieteiktā plāna. Savukārt mūsu uzņēmums dod iespēju cilvēkiem pasūtīt visu uzreiz, ieekonomējot papildus piegādes un darbaspēka izmaksas, bet norēķinus iespējams sadalīt, pat līdz 12 mēnešu ilgam laika posmam.

Vai var sarakstīt uz viena kapu pieminekļa 4, 5 vai pat vairāk cilvēkus, lai katram neliktu atsevišķu pieminekli?

Jāņem vērā, ka, lai uzraksti uz kapu pieminekļa būtu salasāmi, stāvot uz kapsētas taciņas, neieejot pašā kapavietā, uzraksts 1 cilvēkam augstumā aizņem no 18 - 20 cm (vārds, uzvārds, dzimšanas un miršanas datums), platums atkarīgs no vārda un uzvārda garuma. Starp iegravētajiem datiem arī ir jāievēro atstarpe, līdz ar to, lai kā mēs gribētu sarakstīt uz viena pieminekļa 4- 5 cilvēkus, mazāku izmēru kā 1,20 m augstu kapu pieminekli izvēlēties nav iespējams, jeb arī uzraksti nebūs lasāmi. Savukārt šāda izmēra kapu piemineklis būs dārgs. Šados gadījumos, ekonomiskāk ir likt plāksnītes ar 2 cilvēku vārdiem. Viss, protams, ir atkarīgs no kopējā dizaina un budžeta, lieli kapu pieminekļi lielā kapavietas laukumā izskatās daudz labāk, nekā plāksnītes.

Pasūtīt apbedijuma vietas labiekārtošanu- pieminekļi, kapa apmales, granīta soļiņi, granīta apmales, gravēšana

Lai izveidotu tādu kapakmeni, kurš būtu piemiņa uz mūžu, ir jāuztic šīs rūpes speciālistiem kas uzklausīs, ieteiks un visus izgatavošanas, komplektācijas un uzstādīšanas posmus paveiks ar garantiju un pienācīgā kvalitātē.

Rediģēts : 11. Janvāris 2024.

Saņemt konsultāciju

Lai sazinātos ar mums, Jūs varat izmantot šādas sociālo tīklu saziņas metodes, vai arī aizpilodīt kontaktformu